Minimér arbejdet ved validering


Validering af software for dataloggersystemer

Validering af software for dataloggersystemer

Mange virksomheder inden for Pharma - og levnedsmiddelindustrien, der skal indkøbe dataloggere til brug for kvalificering, er bekymret for de store resurser der skal bruges til validering af softwaren. Software som benyttes til at indsamle og behandle måledata, der skal benyttes som dokumentation til de forskellige applikationer. Dette kan for eksempel være:

  • Validering af sterilisationsproces

  • Mapping af temperatur/fugt i lagerfaciliteter, køle -og fryseskabe

  • Daglig monitorering af processer / omgivelser

  • Transport af fødevarer / medicin / laboratorieprøver

Da der typisk er brug for forskellige typer dataloggere med hver deres egenskab til de forskellige applikationer, vil der også opstå et behov for anvendelse og træning af de forskellige softwarepakker. Dette er ekstra resursekrævende, da disse skal valideres individuelt. Hvordan kommer vi så nemmest i mål med disse opgaver, der typisk koster mere end selve indkøbet af målesystemerne? Her er der flere muligheder:

  • Køb ydelserne hos eksterne konsulenter. Disse vil levere de nødvendige måledata til brug for din dokumentation. Dette kan det dog være problematisk ved monitorering, da måledata ikke er lettilgængelige. En fornuftig løsning hvis der ikke skal udføres mange opgaver.

  • Investér i dataloggersystemer, som har en fælles softwareplatform. Her kan der investeres løbende i nye målesystemer, som behovet opstår. Der er et minimalt forbrug af resurser til validering og træning ved implementering af disse ekstra dataloggersystemer. Eksempel på dataloggersystemer der opfylder disse krav, kan ses ved at bruge linket på billedet øverst.


Udvalgte blogindlæg
Seneste blogindlæg