QMS

Kvalitet hos Q-Fabrikken
Q-Fabrikken har et QMS, så vi kan levere den ønskede kvalitet hver dag til vores kunder

Som leverandør til Life Sciences industrien, som arbejder med stramme kvalitetskrav i hverdagen har vi implementeret et kvalitetsstyringssystem. Vi er ikke certificeret i forhold til nogen standard, men systemets elementer svarer til ISO 9000. I vores system har vi medtaget de elementer, som vi vurderer vil komme os og vores kunder tilgode ved et sammenarbejde.

  • Dokumentstyring

  • Træning af medarbejdere

  • Afvigelsesbehandling

    • Korrigerende handlinger

    • Forebyggende handlinger

  • Kundetilfredshed

  • Løbende forbedringer

  • Ledelsesevaluering

 

Vores leverandører er altid velkomne til at udføre audit af vores kvalitetsstyringssystem.