Operationelle konsulenter til din virksomhed​
Ansæt og fyr de bedste konsulenter, når det passer dig
Dokumentation

Q-Fabrikken kan tilbyde at løse mange forskellige typer opgaver indenforfor udarbejdelse / review af dokumentation:

  • SOP / instruktioner

  • Forms /formularer

  • Logbøger

  • Usikkerhedsbudgetter

  • Træning materiale

  • Valideringsprotokoller

Dette er en del af den dokumentation vi kan tilbyde, men er ikke begrænset hertil.

Hyr og fyr

uden skrupler

 

GMP-Support

 

Change Request

Har virksomheden behov for konsulenter, der håndtere projekter vil dette være muligt. Vi udarbejder hele CR sager, og sikrer disse bliver implementeret inden for den aftalte deadline. Vi involverer interessenter, QA  og øvrige medarbejdere for at få den mest optimale eksekvering og i forhold til den fremtidige forankring. Vi er vant til at arbejde i forskellige elektroniske platforme, der håndterer styringen af selve CR-sagen.

 

Afvigelsesbehandling

Er din virksomhed i den uheldige situation, at I afviger fra beskrevne procedurer eller myndighedskrav, kan Q-Fabrikken bistå med assistance. Vi har erfaring i at udarbejde afvigelsesrapporter, fejlrapporter, CAPAér eller hvilken term der benyttes. Det vigtige for os, er at den rigtige fejlårsag bliver fundet. Vi benytter standardværktøjer som A3 eller 3C til at finde den rigtige root cause, så fejlen ikke opstår igen. Dette er værktøjer, som systematisk "tvinger" én til at tage stilling til flere spørgsmål, så man ikke får fokuseret på andre problematikker,  der inddirekte kan have forårsaget afvigelsen. Her kan eksempelvist nævnes fiskebensdiagram, 5x hvorfor, osv.

 

Styring af målenormaler 

Kan vi sikre en effektiv måde hvor jeres måleudstyr bliver kalibreret til tiden, og hvor pris og kvalitet er top? Ja - og mulighederne er mange. Der findes flere kombinationer af, hvor vi kalibrerer udstyr efter jeres instruktioner, og benytter leverandører til det øvrige udstyr. Her vil vi sikre, at der bliver indgået samarbejdsaftaler, så pris, leveringstider og den ønskede ydelse bliver leveret. Vi sikrer at måleudstyret bliver indkaldt, så kalibreringen kan blive gennemført internt eller eksternt. De gennemførte kalibreringer vil efterfølgende blive godkendt/afvist, mærket med kalibreringsstatus, registreret i kalibreringsdatabase og leveret til brugeren. Alt dette frigiver resurser, så I kan fokusere på jeres kerneforretning. Øvrige kombinationer kan være, hvor alt måleudstyr sendes eksternt eller kalibreres internt hos jer. Valget er dit!

Opmåling af produktionsemner

Ønsker jeres virksomhed større kapacitet på jeres optiske og / eller mekaniske målemaskiner, kan vi hjælpe med dette. Vi har rutine i at betjene disse typer målemaskiner og har mulighed for at hjælpe aften eller nat. Alternativt kan opmålingerne foregå ved traditionelt måleudstyr, hvis dette er behovet. Vi har kendskab til almindelig målsætning og geometriske tolerancer. I forbindelse med opmåling er det muligt, at vi udarbejder kundespecifikke certifikater, hvor måledata er sorteret via makroer og bliver genereret i MS Excel. 

 

Ibrugtagning/kvalificering af normaler/måleudstyr

Alle i Life science kender til det. Vi ønsker at implementere nyt udstyr, som kan hjælpe os til at analysere eller optimere vores processer. Udstyret er allerede indkøbt, og det eneste der mangler er ibrugtagningen / kvalificeringen.  Det er ofte her, at man bliver overrasket over, hvormange resurser, der skal benyttes til denne proces. Påtænker I at indkøbe nyt udstyr, eller har I noget på hylden, kan vi hjælpe med at få det i brug. Vi arbejder efter dine procedurer/instruktioner og sikrer en korrekt implementering.  

 

Oprettelse / registrering af måleudstyr i SAP og andre vedligeholdelses-programmer

Står I over for større projekter, hvor der er behov for assistance til at oprette jeres måleudstyr i virksomhedens vedligeholdsprogram kan vi hjælpe med dette.

Dette gælder: 

  • Oprettelse af stamdata

  • Oprettelse af planer til "kald" af udstyr i forbindelse med vedligehold / kalibrering 

  • Hjemkvittere udført vedligehold eller kalibrering

  • Udarbejdelse af vedligeholdelses -og kalibreringslister på udstyr der skal håndteres